There are no translations available.

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

<ИЗТЕГЛИ>

Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления се намира на следния интернет адрес: http://www.compensation.bg/